2015-10-10

Individuele therapie

Individual-Magnified2_square_smallKlachten
Bij individuele therapie behandel ik klachten als:

 • angsten, paniek en fobieën
 • stemmingen / depressiviteit
 • slaapproblemen
 • dwanghandelingen, obsessies
 • stress of burn-out
 • werk- en studieproblemen
 • problemen in het gevoelsleven
 • overspannenheid
 • gevoelens van onzekerheid
 • gebrek aan assertiviteit
 • problemen bij het leggen van contacten

Depressie
Iedereen is wel eens somber of treurig. Zo een dip kan voorkomen na een moeilijke gebeurtenis: ruzie of tegenslag, het verlies van een dierbaar persoon, of zomaar. Meestal gaat zo een sombere bui vanzelf weer voorbij. Maar het gebeurt dat de sombere bui blijft aanhouden. Dan hebben mensen nergens meer zin in of verliezen hun belangstelling. Ze hebben niet meer de energie om dingen te ondernemen. Mensen die dergelijke dingen ervaren lijden mogelijk aan een depressie. Andere veel voorkomende klachten zijn: een negatief zelfbeeld, pessimisme over de wereld en de toekomst, besluiteloosheid. Bij veel mensen die lijden aan depressie is ook de slaap verstoord: niet kunnen inslapen, te vroeg wakker worden of juist heel veel slapen. Ook de eetlust kan veranderd zijn: minder honger of juist meer eten dan voorheen. Andere symptomen zijn: slechte concentratie, rusteloosheid en vermoeidheid. Ook kunnen gedachten aan zelfdoding voorkomen. Depressies kunnen variëren van mild tot zwaar en de combinatie van klachten is bij iedereen weer anders.

Behandeling
Tijdens de behandeling krijg je informatie over hoe depressie werkt en in stand gehouden wordt. Je leert actief om te gaan met je stemming. In de depressie tekent zich vaak een negatieve spiraal af. Die leren herkennen en doorbreken is een eerste aandachtspunt in de behandeling. Er wordt dus onderzocht welke factoren uit je situatie hebben bijgedragen aan het ontstaan en blijven bestaan van de depressieve gevoelens. Het opnieuw leren inbouwen van plezierige activiteiten is daar belangrijk in het leren doorbreken van de negatieve spiraal. Verder onderzoek je je gedachten en gevoelens. Dit kan inzicht geven in hoe de depressie is kunnen ontstaan en hoe het komt dat ze niet voorbij gaat. Vervolgens leer je de manier waarop je naar gebeurtenissen, jezelf en anderen kijkt uit te dagen en te veranderen. Ook kan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden je helpen om anders om te gaan met omstandigheden die verband houden met de depressie.

Angst en paniek
Iedereen is wel eens bang. Angst waarschuwt mensen voor naderend gevaar en maakt het lichaam klaar om snel te kunnen reageren. Angst is dus een gezonde reactie op dreigend gevaar. Maar sommige mensen zijn bang wanneer de omstandigheden daar weinig aanleiding toe geven. Vaak hebben ze dan ook de neiging om situaties waarin ze angst ervaren te vermijden. Die vermijding kan meer en meer iemands leven gaan bepalen, terwijl de angst er niet door vermindert. Veel voorkomende klachten zijn hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen, verminderde eetlust en concentratiemoeilijkheden. Er bestaan verschillende soorten angststoornissen (enkelvoudige fobieën, sociale fobie, hypochondrie).

De angst kan zo sterk worden dat een paniekaanval optreedt. Tijdens een paniekaanval zijn de meest voorkomende symptomen: hartkloppingen, beklemmend gevoel op de borst, verstoorde ademhaling, zweten, duizeligheid, misselijkheid of diarree, gevoel van onwerkelijkheid. Een paniekaanval gaat vaak gepaard met hyperventilatie. Na een paniekaanval ontstaat vaak de neiging om plekken waar men een nieuwe aanval verwacht te vermijden.

Behandeling
Tijdens de behandeling krijg je veel informatie over hoe angst / paniek werkt en hoe het in stand gehouden wordt. Als je beter weet hoe paniekaanvallen werken kun je namelijk gericht ingrijpen. In de therapie zal ingegaan worden op de klachten, de mogelijke oorzaken, de situaties waarin de angst optreedt en de gedachten die je daarbij hebt.

Ademhalings- en ontspanningsoefeningen kunnen helpen om de angst te leren beheersen, verder leer je je angst overwinnen door middel van gerichte oefeningen. Door anders om te gaan met gedachten en gevoelens ten aanzien van de paniek en te oefenen met een andere opstelling word je uiteindelijk je paniek de baas.