2015-10-10

Werkwijze

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van therapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden.

CGt is onder meer effectief bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve therapie en gedragstherapie vaak vergelijkbare gunstige effecten hebben op de problemen van cliënten. Ook is steeds duidelijker aangetoond dat beide methodes goed op elkaar aansluiten door huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en cliënt

Acceptance and commitment therapy
Acceptance and commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Sinds maart 2011 is ACT in de Verenigde Staten officieel erkend als evidence based.

Mindfulness
Mindfulness is een combinatie van oosterse boeddhistische meditatietechnieken en westerse kennis over gedachten, stress en psychische klachten. Het houdt in dat je doelbewust en aandachtig stilstaat bij jezelf en je zo bewust wordt van je ervaringen, gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties van dat moment.

Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht. De aandacht is gericht op de onmiddellijke ervaringen en het herkennen van mentale gebeurtenissen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddellijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen.

Tijdens de beoefening staat de aandacht centraal. Je zal oefenen met je aandacht te richten op wat er nu is, je ademhaling, gedachten, emoties of lichamelijke sensaties. Telkens weer bewust opmerken wat er zich voordoet, waarbij je vaak meegesleept zal worden door gedachten over bijvoorbeeld het verleden, de toekomst of oordelen. Het gaat erom je aandacht elke keer weer op een vriendelijke manier terug te brengen naar wat er zich nu voordoet zonder jezelf hierom te veroordelen.

Individuele therapie of relatietherapie?
Kijk voor meer informatie op individuele therapie of relatietherapie.